Chuyện nhỏ

Ca khúc “chuyện nhỏ” được cover lại với 2 giọng ca: Trí Design + Quý mù tịt. Đặc biệt có sự xuất hiện của múa minh họa Duy Luân.

No Comments

Leave a Comment